}

SAFE4FIRE

Yangın doğal bir afet değil, önlenebilir bir felakettir!

Düşünmek istemesek bile, bazen hayatın gerçekleriyle yüz yüze kalabiliriz. Bu yüzden kuru duvar sistemlerimizin tasarımları ve üretim kontrol süreçleriyle ilgili testler yaptırdık. Sistemlerimiz bütün bu testlerden ve denetimlerden başarıyla geçerek Safe 4 Fire sertifikası almaya hak kazandı.

 

    

Safe4Fire Nedİr?

Safe 4 Fire İsteğe Bağlı Ürün Belgelendirmesidir.
Tasarımı kontrol edilmiş ve test raporu ile yangına dayanıklılığını kanıtlamış bir sistemin, bu niteliğinin sürekliliğinin sağlanması, üretiminin doğrulanması, değerlendirilmesi ve sonrasında belgelendirilmesidir.
Son kullanıcılar; oturdukları binaların, hastanelerin, okul ve AVM’lerin yangın esnasında, kaçabilmek için yeterli süreyi sağlayabilecek ve bu süre içinde, daha uzun süre bütünlüğünü koruyacak yapı elemanlarına ihtiyaç duymaktadır.
Safe 4 Fire sertifikası; hem üreticinin ürününe duyduğu güvenin kalitesini kanıtlaması, hem proje, bina, mimar veya mühendisin ürünü diğerleri arasından seçebilmesi, hem son kullanıcının ürüne güvenmesi ve tercih etmesi hem de kamu kurumlarının piyasayı denetleyebilmesini kolaylaştırmaktadır.
Safe 4 Fire,   Product Approval Certificate (PAC) onay belgesidir. Bugün bu belgeye sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

 

İkinci adım: PAC Onay Belgesİ Nedİr?

Product Approval Certificate yani Ürün Onay Belgesidir. Ürün Onay Belgesi, belirlenen teknik şartnamelere göre ÜRÜN YANGIN GÜVENLİĞİNİN doğrulanmasıdır. Bu belgelendirmede;
Sistem bileşenlerinin üretiminin yapıldığı fabrikada imalat kontrol denetimleri gerçekleştirilir; böylece üretim tesisinin seri üretim şartlarında üretimi sürekli olarak gerçekleştirebileceği ve üretim sürecinin izlenebilirliği doğrulanır ve fabrika koşulları ve fabrika imalat kontrolünün sürekliliği, senelik olarak gerçekleştirilen gözetim denetimleri ile doğrulanır.
Ürün Onay Belgesi, üretim ve üretim sürecinin uygunluğuna delildir.

 

Safe4Fire sertifikasına sahip sistemlere ulaşmak için tıklayınız.