}

Maket bıçağı

COREX'in düzgün bir biçimde kesilmesini sağlayan vazgeçilmez bir el aletidir.